Biến dòng bảo vệ PCT – Loại đúc tròn – Omega

PROTECTION CURRENT TRANSFORMER (PCT) – COMPACT ROUND TYPE
BIẾN DÒNG BẢO VỆ – LOẠI ĐÚC TRÒN

Cat.No Mã số Description Mô tả Dimension Kích Thước (mm) Price
Giá (VNĐ)
ID OD T
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA 28 100 110 Call
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA 28 100 90 Call
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 80 Call
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 75 Call
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 70 Call
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 75 Call
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 65 Call
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 60 Call
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA 28 100 170 Call
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA 28 100 120 Call
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 110 Call
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 105 Call
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 100 Call
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 85 Call
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 75 Call
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 70 Call
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 Call
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 Call
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 Call
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA 90 145 55 Call
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 195 45 Call
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA 125 200 45 Call
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 205 45 Call
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 210 45 Call
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 230 45 Call
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 240 45 Call
PCT PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA 250 340 55 Call

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến dòng bảo vệ PCT – Loại đúc tròn – Omega”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *