Biến dòng đo lường MCT – Loại đúc chữ nhật – Omega


METERING CURRENT TRANSFORMER (MCT) – COMPACT RECTANGLE TYPE BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG – LOẠI ĐÚC CHỮ NHẬT

Cat.No Mã số Description Mô tả Dimension Kích Thước (mm) Price
Giá (VNĐ)
ID
S.I x L.I
OD
S.O x L.O
T
MCT MCT 800/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 65 Call
MCT MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 Call
MCT MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 Call
MCT MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 Call
MCT MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 Call
MCT MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA 80 x 120 140 x 180 55 Call
MCT MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 120 140 x 180 55 Call
MCT MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 145 x 215 55 Call
MCT MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 150 x 220 55 Call
MCT MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 160 x 220 55 Call
MCT MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA 100 x 200 180 x 280 55 Call

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Biến dòng đo lường MCT – Loại đúc chữ nhật – Omega”

There are no reviews yet.

error: Content is protected !!