Đầu cosse nối đồng GTY


Chuyên cung cấp đầu cosse, mủ chụp đầu cosse các loại giá tốt tại TP.HCM

LH: 0936 456 148 – 0902 7676 35

Giao hàng miễn phí nội thành HCM.

1
Ống nối Đồng – GTY – 6 CÁI Call 1 Bịch / 100 Cái
2 Ống nối Đồng – GTY – 10 CÁI Call 1 Bịch / 100 Cái
3 Ống nối Đồng – GTY – 16 CÁI Call 1 Bịch / 100 Cái
4 Ống nối Đồng – GTY – 25 CÁI Call 1 Bịch / 100 Cái
5 Ống nối Đồng – GTY – 35 CÁI Call 1 Bịch / 80 Cái
6 Ống nối Đồng – GTY – 50 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
7 Ống nối Đồng – GTY – 70 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
8 Ống nối Đồng – GTY – 95 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
9 Ống nối Đồng – GTY – 120 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
10 Ống nối Đồng – GTY – 150 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
11 Ống nối Dồng – GTY – 185 CÁI Call 1 Bịch / 10 Cái
12 Ống nối Đồng – GTY – 240 CÁI Call 1 Bịch / 5 Cái
13 Ống nối Đồng – GTY – 300 CÁI Call 1 Bịch / 5 Cái
14 Ống nối Đồng – GTY – 400 CÁI Call 1 Bịch / 4 Cái

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Đầu cosse nối đồng GTY”

There are no reviews yet.

error: Content is protected !!