BRASS BAR
THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT

E9604 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 4P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9606 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 6P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9608 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 8P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9610 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 10P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9612 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 12P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9618 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 18P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9620 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 20P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9624 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 24P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9630 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 30P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E9636 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 36P
1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm
10 thanh/bọc Thanh Call
E12812 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 12P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call
E12818 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 18P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call
E12820 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 20P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call
E12824 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 24P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call
E12830 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 30P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call
E12836 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 36P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm 10 thanh/bọc Thanh Call

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Thanh đồng nối đất – Thanh tee”

There are no reviews yet.

Có thể bạn thích…

error: Content is protected !!