KÍCH THƯỚC ĐỒNG THANH CÁI DẠNG CUỘN
đồng cuộn thanh cái

Đồng cuộn thường dùng để dập các thanh cái có kích thước nhỏ dùng cho MCB, MCCB dưới 250A. Sử dụng đồng cuộn, chúng ta cần có máy duỗi thẳng thanh đồng trước khi gia công. Đồng cuộn thường có các kích thước sau (dày x rộng mm):

DÀY (mm) RỘNG (mm) TIẾT DIỆN (mm2)
2 8 16
2 12 24
2 15 30
3 12 36
3 15 45
3 20 60
3 25 75
3 30 90
3 40 120

KÍCH THƯỚC ĐỒNG THANH CÁI DẠNG THANH

đồng thanh cái

Đồng thanh thường dùng để dập các thanh cái dùng cho MCCB, ACB. Đồng thanh thường có chiều dài 4m. Bảng tra bề dày x rộng (mm)):

DÀY (mm) RỘNG (mm) TIẾT DIỆN (mm2)
4 20 80
4 25 100
4 30 120
4 40 160
5 15 75
5 20 100
5 25 125
5 30 150
5 40 200
5 50 250
5 60 300
6 20 120
6 25 150
6 30 180
6 40 240
6 50 300
6 60 360
6 80 480
6 100 600
8 20 160
8 25 200
8 30 240
8 40 320
8 50 400
8 60 480
8 80 640
8 100 800
10 20 200
10 30 300
10 40 400
10 50 500
10 60 600
10 80 800
10 100 1,000
12 100 1,200
15 100 1,500

CÁC KÍCH THƯỚC THANH CÁI THƯỜNG DÙNG

DÀY (mm) RỘNG (mm) TIẾT DIỆN (mm2)
2 8 16
2 12 24
2 15 30
3 15 45
3 20 60
5 20 100
6 20 120
10 20 200
6 30 180
10 30 300
6 40 240
10 40 400
6 50 300
10 50 500
6 60 360
10 60 600
6 80 480
10 60 600
6 100 600
10 100 1,000

BẢNG GIÁ THAM KHẢO (Giá thay đổi theo thời điểm. Vui lòng liên hệ P.KD 0936 456 148 để được giá tốt nhất).

STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 4 x 20 x 3000 399.600 Thanh
2 4 x 20 x 4000 532.800 Thanh
3 4 x 25 x 3000 497.650 Thanh
4 4 x 25 x 4000 664.150 Thanh
5 4 x 30 x 3000 599.400 Thanh
6 4 x 30 x 4000 799.200 Thanh
7 4 x 40 x 3000 799.200 Thanh
8 4 x 40 x 4000 1.065.600 Thanh
9 4 x 50 x 3000 999.000 Thanh
10 4 x 50 x 4000 1.332.000 Thanh
11 5 x 15 x 3000 377.400 Thanh
12 5 x 15 x 4000 503.200 Thanh
13 5 x 20 x 3000 499.500 Thanh
14 5 x 20 x 4000 666.000 Thanh
15 5 x 25 x 3000 621.600 Thanh
16 5 x 25 x 4000 828.800 Thanh
17 5 x 30 x 3000 749.250 Thanh
18 5 x 30 x 4000 999.000 Thanh
19 5 x 40 x 4000 1.332.000 Thanh
20 5 x 50 x 3000 1.243.200 Thanh
21 5 x 50 x 4000 1.657.600 Thanh
22 5 x 60 x 3000 1.498.500 Thanh
23 5 x 60 x 4000 1.998.000 Thanh
24 5 x 80 x 3000 1.983.200 Thanh
25 5 x 80 x 4000 2.643.650 Thanh
26 5 x 100 x 3000 2.480.850 Thanh
27 5 x 100 x 4000 3.307.800 Thanh
28 6 x 20 x 3000 599.400 Thanh
29 6 x 20 x 4000 799.200 Thanh
30 6 x 25 x 3000 743.700 Thanh
31 6 x 25 x 4000 991.600 Thanh
32 6 x 30 x 3000 910.200 Thanh
33 6 x 30 x 4000 1.213.600 Thanh
34 6 x 40 x 4000 1.616.900 Thanh
35 6 x 50 x 3000 1.498.500 Thanh
36 6 x 50 x 4000 1.998.000 Thanh
37 6 x 60 x 3000 1.787.100 Thanh
38 6 x 60 x 4000 2.382.800 Thanh
39 6 x 80 x 3000 2.386.500 Thanh
40 6 x 80 x 4000 3.182.000 Thanh
41 6 x 100 x 3000 3.035.850 Thanh
42 6 x 100 x 4000 4.045.950 Thanh
43 6 x 200 x 4000 8.093.750 Thanh
44 8 x 20 x 3000 802.900 Thanh
45 8 x 20 x 4000 1.069.300 Thanh
46 8 x 25 x 3000 1.002.700 Thanh
47 8 x 25 x 4000 1.337.550 Thanh
48 8 x 30 x 3000 1.193.250 Thanh
49 8 x 30 x 4000 1.591.000 Thanh
50 8 x 40 x 3000 1.592.850 Thanh
51 8 x 40 x 4000 2.123.800 Thanh
52 8 x 50 x 3000 1.985.050 Thanh
53 8 x 50 x 4000 2.647.350 Thanh
54 8 x 60 x 3000 2.380.950 Thanh
55 8 x 60 x 4000 3.174.600 Thanh
56 8 x 80 x 3000 3.191.250 Thanh
57 8 x 80 x 4000 4.255.000 Thanh
58 8 x 100 x 3000 4.003.400 Thanh
59 8 x 100 x 4000 5.337.250 Thanh
60 10 x 20 x 3000 1.002.700 Thanh
61 10 x 20 x 4000 1.337.550 Thanh
62 10 x 25 x 4000 1.653.900 Thanh
63 10 x 30 x 3000 1.491.100 Thanh
64 10 x 30 x 4000 1.988.750 Thanh
65 10 x 40 x 3000 1.983.200 Thanh
66 10 x 40 x 4000 2.643.650 Thanh
67 10 x 50 x 3000 2.480.850 Thanh
68 10 x 50 x 4000 3.307.800 Thanh
69 10 x 60 x 3000 3.015.500 Thanh
70 10 x 60 x 4000 4.020.050 Thanh
71 10 x 80 x 3000 4.003.400 Thanh
72 10 x 80 x 4000 5.337.250 Thanh
73 10 x 100 x 3000 5.009.800 Thanh
74 10 x 100 x 4000 6.678.500 Thanh
75 10 x 120 x 3000 5.955.150 Thanh
76 10 x 120 x 4000 7.940.200 Thanh
77 10 x 150 x 3000 7.548.000 Thanh
78 10 x 150 x 4000 10.064.000 Thanh
79 12 x 100 x 3000 5.955.150 Thanh
80 10 x 200 x 4000 13.862.400 Thanh
81 12 x 100 x 4000 7.940.200 Thanh
82 15 x 100 x 3000 7.548.000 Thanh
83 15 x 100 x 4000 10.064.000 Thanh
Danh mục: Từ khóa: , , ,

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Thanh đồng – Thanh cái”

There are no reviews yet.

error: Content is protected !!