Danh sách mã hàng Autonics An Quân đang phân phối Leave a comment

Danh sách các mã hàng được cập nhật liên tục. Nếu Bạn không tìm thấy mã hàng mình cần mua trong danh sách trên thì vui lòng liên hệ với Chúng Tôi (0936 456 148 – 0902 7676 35) để được hỗ trợ báo giá tốt nhất:

 1. Bộ đếm FS4-1P4
 2. Bộ đếm FX4S-1P4
 3. Bộ đếm FS5-I4
 4. Bộ đếm FX4M-1P4
 5. Bộ đếm FX4H-2P4
 6. Bộ đếm FX6M-1P4
 7. Bộ đếm FX6M-2P4
 8. Bộ đếm FX4Y-I4
 9. Bộ đếm FX6Y-I4
 10. Bộ đếm FM4M-1P4
 11. Bộ đếm FM6M-1P4
 12. Bộ đếm CT4S-1P4
 13. Bộ đếm CT4S-2P4
 14. Bộ đếm CT6S-1P4
 15. Bộ đếm CT6S-2P4
 16. Bộ đếm CT6S-I4
 17. Bộ đếm CT6M-1P4
 18. Bộ đếm CT6M-2P4
 19. Bộ đếm CT6M-I4
 20. Bộ đếm CT6M-1P4T
 21. Bộ đếm CT6M-2P4T
 22. Bộ đếm CT6Y-1P4
 23. Bộ đếm CT6Y-2P4
 24. Bộ đếm CT6Y-I4
 25. Bộ đếm LA8N-BN
 26. Bộ đếm LA8N-BF
 27. CHỤP NHỰA CHO ĐỒNG HỒ 48X48 PGB48-W
 28. CHÂN ĐẾ GẮN MẶT TỦ 8 CHÂN TRÒN PG-08
 29. CHÂN ĐẾ GẮN THANH RAY 8 CHÂN TRÒN PS-08
 30. CHÂN ĐẾ GẮN MẶT TỦ 11 CHÂN TRÒN PG-11
 31. CHÂN ĐẾ GẮN THANH RAY 11 CHÂN TRÒN PS-11
 32. Timer FS4E-1P4
 33. Timer LE3S
 34. Timer LE3SA
 35. Timer LE3SB
 36. Timer LE4S
 37. Timer LE4SA
 38. Timer LE7M-2
 39. Timer AT8N
 40. Timer AT8PMN
 41. Timer AT8PSN
 42. Timer AT8SDN
 43. Timer AT11DN
 44. Timer ATE8-41
 45. Timer ATE8-43
 46. Timer ATE8-46
 47. Timer LE8N-BN
 48. Timer LE8N-BF
 49. Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-14R-NTC
 50. Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-14R-RTD
 51. Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-34R-NTC
 52. Bộ điều khiển nhiệt độ TC3YF-34R-RTD
 53. Bộ điều khiển nhiệt độ T3NI
 54. Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-14R/S/C
 55. Bộ điều khiển nhiệt độ TD4M-N4R/S/C
 56. Bộ điều khiển nhiệt độ T3S-B4R
 57. Bộ điều khiển nhiệt độ T3H-B3RK4C
 58. Bộ điều khiển nhiệt độ T3HA-B4RP4C-N
 59. Bộ điều khiển nhiệt độ T4YI
 60. Bộ điều khiển nhiệt độ T4WI
 61. Bộ điều khiển nhiệt độ T4WM
 62. Bộ điều khiển nhiệt độ T4M
 63. Bộ điều khiển nhiệt độ T4MA
 64. Bộ điều khiển nhiệt độ T4L
 65. Bộ điều khiển nhiệt độ T4LA
 66. Bộ điều khiển nhiệt độ T4LP
 67. Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RK4C
 68. Bộ điều khiển nhiệt độ TAS-B4RP4C
 69. Bộ điều khiển nhiệt độ TAM
 70. Bộ điều khiển nhiệt độ TAL
 71. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm THD-R-C,V
 72. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm THD-R-T
 73. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm THD-D1-C,V
 74. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm THD-D1-T
 75. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm D2-C,V
 76. Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm THD-D2-T
 77. Bộ điều khiển nguồn SPC1-35-E
 78. Bộ điều khiển nguồn SPC1-50-E
 79. Bộ chuyển tín hiệu từ RS 232 sang RS 485 SCM-38I
 80. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4S-14R, C, S
 81. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14R, C, S
 82. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-14R, C, S
 83. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-24R, C, S
 84. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-A4R, C, S
 85. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-B4R, C, S
 86. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4H-14R, C, S
 87. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4H-24R, C, S
 88. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4W-14R, C, S
 89. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4W-24R, C, S
 90. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4W-A4R, C, S
 91. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4L-14R, C, S
 92. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4L-24R, C, S
 93. Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4L-A4R, C, S
 94. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4H-14R, C, S
 95. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4H-24R, C, S
 96. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4L-14R, C, S
 97. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4L-24R, C, S
 98. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4L-A4R, C, S
 99. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4M-14R, C, S
 100. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4M-24R, C, S
 101. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4M-A4R, C, S
 102. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4W-14R, C, S
 103. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4W-24R, C, S
 104. Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4W-A4R, C, S
 105. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4S-14R
 106. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4S-24R
 107. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4M-14R
 108. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4M-24R
 109. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4H-14R
 110. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4H-24R
 111. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4W-14R
 112. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4W-24R
 113. Bộ điều khiển nhiệt độ TC4L-14R
 114. Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4S-24R
 115. Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4M-24R
 116. Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4H-24R
 117. Bộ điều khiển nhiệt độ TCN4L-24R
 118. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14RR
 119. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-B4RR
 120. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14RN
 121. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14CN
 122. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14SN
 123. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14RC
 124. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14SR
 125. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14CC
 126. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-24SN
 127. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-24RN
 128. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-B4CC
 129. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-B4CR
 130. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-T4CR
 131. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-T4SC
 132. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-14RN
 133. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-14RR
 134. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-B4RN
 135. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-24RN
 136. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4M-24RR
 137. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4H-14RN
 138. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4H-24RN
 139. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4W-14CN
 140. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4W-14RN
 141. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4W-24RR
 142. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-14CN
 143. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-14RN
 144. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-14CC
 145. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-14CR
 146. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-A4CC
 147. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-24RN
 148. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-24RR
 149. Bộ điều khiển nhiệt độ TK4L-T4CR
 150. Đồng hồ volt / ampe M4N-DV-01
 151. Đồng hồ volt / ampe M4W1P-AA/AV
 152. Đồng hồ volt / ampe M4W1P-DA/DV
 153. Đồng hồ volt / ampe M4W2P-AA/AV
 154. Đồng hồ volt / ampe M4W2P-DA/DV
 155. Đồng hồ volt / ampe M4W-AA/AV
 156. Đồng hồ volt / ampe M4Y-AA/AV
 157. Đồng hồ volt / ampe M4Y-DA/DV
 158. Đồng hồ volt / ampe MT4W-DA(V)-4N
 159. Đồng hồ volt / ampe MT4W-DA(V)-40
 160. Đồng hồ volt / ampe MT4W-DA(V)-41
 161. Đồng hồ volt / ampe MT4W-DA(V)-42-49
 162. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AA(V)-4N
 163. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AA(V)-40
 164. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AA(V)-41
 165. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AA-42-49
 166. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AV-42
 167. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AV-43
 168. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AV-44-45
 169. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AV-46
 170. Đồng hồ volt / ampe MT4W-AV-47-49
 171. Đồng hồ volt / ampe MT4Y-AA(V)-4N
 172. Đồng hồ volt / ampe MT4Y-DA(V)-4N
 173. Đồng hồ volt / ampe MT4Y-AA(V)-40-46
 174. Đồng hồ đo tốc độ MP5W-4N
 175. Đồng hồ đo tốc độ MP5W-41
 176. Đồng hồ đo tốc độ MP5W-44-49
 177. Đồng hồ đo tốc độ MP5M-42
 178. Đồng hồ đo tốc độ MP5Y-4N
 179. Đồng hồ đo tốc độ M4Y-S-1
 180. Đồng hồ đo tốc độ M4W-T-1 (DC10V)
 181. Đồng hồ đo tốc độ M4Y-T-1
 182. Đồng hồ đo tốc độ MP5S-4N
 183. Đồng hồ đo tốc độ MP5W-4A
 184. Cảm biến từ PRT08-1.5DO
 185. Cảm biến từ PRT08-2DO
 186. Cảm biến từ PRT08-1.5DC
 187. Cảm biến từ PRT08-2DC
 188. Cảm biến từ PRT12-2DO
 189. Cảm biến từ PRT12-4DO
 190. Cảm biến từ PRT12-2DC
 191. Cảm biến từ PRT12-4DC
 192. Cảm biến từ PRT18-5DO
 193. Cảm biến từ PRT18-5DC
 194. Cảm biến từ PRT18-8DO
 195. Cảm biến từ PRT18-8DC
 196. Cảm biến từ PRT30-10DO
 197. Cảm biến từ PRT30-15DO
 198. Cảm biến từ PRT30-10DC
 199. Cảm biến từ PRT30-15DC
 200. Cảm biến từ PR08-1.5DN
 201. Cảm biến từ PR08-2DN
 202. Cảm biến từ PR08-1.5DP
 203. Cảm biến từ PR08-2DP
 204. Cảm biến từ PR12-2DN
 205. Cảm biến từ PR12-4DN
 206. Cảm biến từ PR12-2DP
 207. Cảm biến từ PR12-4DP
 208. Cảm biến từ PR18-5DN
 209. Cảm biến từ PR18-5DP
 210. Cảm biến từ PR18-8DN
 211. Cảm biến từ PR18-8DP
 212. Cảm biến từ PR30-10DN
 213. Cảm biến từ PR30-15DN
 214. Cảm biến từ PR30-10DP
 215. Cảm biến từ PR30-15DP
 216. Cảm biến từ PRL08-1.5DN
 217. Cảm biến từ PRL08-2DN
 218. Cảm biến từ PRL08-1.5DP
 219. Cảm biến từ PRL08-2DP
 220. Cảm biến từ PRL12-2DN
 221. Cảm biến từ PRL12-4DN
 222. Cảm biến từ PRL12-2DP
 223. Cảm biến từ PRL12-4DP
 224. Cảm biến từ PRL18-5DN
 225. Cảm biến từ PRL18-5DP
 226. Cảm biến từ PRL18-8DN
 227. Cảm biến từ PRL18-8DP
 228. Cảm biến từ PRL30-10DN
 229. Cảm biến từ PRL30-15DN
 230. Cảm biến từ PRL30-10DP
 231. Cảm biến từ PRL30-15DP
 232. Cảm biến từ PR12-2AO
 233. Cảm biến từ PR12-4AO
 234. Cảm biến từ PR12-2AC
 235. Cảm biến từ PR12-4AC
 236. Cảm biến từ PR18-5AO
 237. Cảm biến từ PR18-5AC
 238. Cảm biến từ PR18-8AO
 239. Cảm biến từ PR18-8AC
 240. Cảm biến từ PR30-10AO
 241. Cảm biến từ PR30-15AO
 242. Cảm biến từ PR30-10AC
 243. Cảm biến từ PR30-15AC
 244. Cảm biến từ PRW08-1.5DN
 245. Cảm biến từ PRW08-2DN
 246. Cảm biến từ PRW08-1.5DP
 247. Cảm biến từ PRW08-2DP
 248. Cảm biến từ PRW12-2DN
 249. Cảm biến từ PRW12-4DN
 250. Cảm biến từ PRW12-2DP
 251. Cảm biến từ PRW12-4DP
 252. Cảm biến từ PRW18-5DN
 253. Cảm biến từ PRW18-5DP
 254. Cảm biến từ PRW18-8DN
 255. Cảm biến từ PRW18-8DP
 256. Cảm biến từ PRW30-10DN
 257. Cảm biến từ PRW30-15DN
 258. Cảm biến từ PRW30-10DP
 259. Cảm biến từ PRW30-15DP
 260. Cảm biến từ PRWL08-1.5DN
 261. Cảm biến từ PRWL18-5DN/DP
 262. Cảm biến từ PRWL30-15DP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

SHOPPING CART

close
error: Content is protected !!